Uslovi korišćenja

Opšti uslovi online kupovine WebShop b2b: Eurocom International d.o.o.
Svrha ovih Uslova je da se jasno definišu uslovi prodaje između prodavca i njegovih kupaca. Prema ugovoru, pod kupcem se podrazumeva svako pravno lice (tj. Fizičko lice) koje je obavila kupovine na sajtu online prodavnice B2B Eurocom.
Online kupovina Eurocom b2b prodavnica je online prodavnica kojom upravlja Eurocom International d.o.o., Batajnički drum 211B, Zemun.
Sledeći termini i uslovi važe za sve isporuke koje nudi Prodavac Eurocom International D.O.O .. Reference kupaca o sopstvenim standardima ili uslovima prodaje ne mogu biti ignorisani.
 
Registracija klijenta
Kupac može tražiti registraciju preko online formulara ili e-maila, ali takođe može upotrebiti automatski formular za registraciju na stranici. Registrovani korisnici imaju mogućnost da preispitaju i promene većinu detalja o svom nalogu i pregledaju prethodne kupovine.


Online katalog
Generalno, prodajni katalog proizvoda je dostupan svim korisnicima, ali je za korišćenje neophodna registraciju/prijava. Online katalog nudi pregled prodajnog programa. Proizvodi su raspoređeni u grupe (kategorije, podkategorije), te su prikazani po imenu, proizvođaču, i opisu sa fotografijama. Kupci mogu videti u katalogu proizvoda dogovorene cene i uslove. Takođe, kupci mogu videti i druge proizvoda po redovnoj ceni ili bez cene. Za proizvode koji nemaju cenu, kupci mogu poslati upit e-mailom i dobiti cenu za željeni proizvod.
 
Isporuke
Registrovani korisnici mogu dodati proizvode u korpu i izvršiti poručivanje. Kupovinu je moguće ubrzati korišćenjem liste popularnih proizvoda, koje svaki korisnik može sebi da postavlja i uređuje. Nakon poručivanja, svaki korisnik prima e-mejl obaveštenje odnosno potvrdu. Pre nego što se potvrdi porudžbinu, kupac bira adresu isporuke. Adrese klijenta se mogu uneti ranije, a onda pre potvrđivanja samo izabrati odgovarajuću adresu iz liste sačuvanih. Kompanija Eurocom vodi računa o proizvodima koje šalje (isporučuje) brzom poštom. Kupac ima mogućnost ličnog preuzimanja robe u prostorijama Eurocom-a.
 
Vreme isporuke
Procenjeno vreme isporuke zavisi od proizvoda. Dostupnost proivoda je naznačena na sajtu. Moguće je produženje roka isporuke, o čemu će kupci biti posebno obavešteni.
 
Račun
Fakture se šalju u skladu sa uslovima ugovora. Fakture se šalju poštom ili elektronski, ukoliko kupac posluje na ovaj način. Ako kupac ne plati fakturu u dogovorenom (naznačenom) roku, neće biti u mogućnosti da obavi nove kupovine u online prodavnici B2B ili putem direktne kupovine.
Slike:
Slike su simbolične prirode, a mi zadržavamo pravo, ta slika nije tačna ilustracija stvarnog proizvoda.

Vraćanje predmeta
U skladu sa odredbama zakona, potrošač ima pravo na reklamaciju u roku od 8 dana. Kupac je dužan da da odmah obavesti prodavca, da raskine ugovor i vrati robu robu na adresu kompanije Eurocom.
 
Zaštita podataka
Naše procedure za zaštitu podataka u skladu sa srpskim zakonodavstvom o zaštiti podataka. Kupac je saglasan da je prodavac može da obradi informacije o kupcu u vezi sa transakcijom, osim onih koji su poverljivi. Prodavac koristi e-mail adresu klijenta samo da obavesti kupca o transakcijama ili (ako je kupac saglasan) za biltene, promocije i slično. Prodavac neće deliti lične informacije o klijentima trećim licima. Izuzetno, ovo može biti učinjeno ili na zahtev ili ako posao zahteva (npr. namirenja potraživanja). Klijent mora da bude informisan i u mogućnosti da ispravi ili briše svoje lične podatke iz evidencije prodavca, osim u slučajevima kada su podaci potrebni prodavc zbog fiskalnih razloga, ili legitimnih zahteva državnih organa.
 
Ostalo
Pored ovih prodajnih uslova, u odnosima između stranaka se primenjuje postojeći propis koji regulišu ovu oblast. Bilo kakvi sporovi koji nastanu iz transakcija zaključenih pod ovim uslovima prodaje će biti rešeni prvenstveno na sporazumno. Inače, za sporove je nadležan sud u sedištu prodavca i Zakon Republike Srbije.
U slučaju da jedna ili više od gore navedenih odredbi postanu nevažeće, one ne mogu da utiču na valjanost ostalih odredbi. Stranke će pokušati da nevažeće odredbe zamene sa važećima, koje najbliže odgovaraju odredbama koje su važile u trenutku sklapanja ugovora.

Street SAMSONITE Creative Maped PENTEL